samtale_e&st.jpeg

     SANNUM &

 BERGESTUEN

Strategisk kommunikasjon og mediekunnskap

 

Lett på foten. Tett på.

Rådgiverne i Sannum & Bergestuen har lang erfaring fra journalistikk, kommunikasjon og reklame. Sammen deler vi interessen for medienes kraft, og lidenskapen for god, strategisk historiefortelling. 


Vi har løst kriser, utviklet kommunikasjonsstrategier, posisjonert selskaper og ledere og ledet kreative prosjekter sammen med store og små kunder. Vi  vet hvor viktig det er at alle elementene spiller sammen. Vi gir kommunikasjonsråd til ledere, virksomheter og organisasjoner. En rådgivning som også baserer seg på kunnskap om mediene, presseetikk, mediemangfold og hvordan journalistikken blir til. 


Dessuten er vi nok lettere på foten enn de fleste. Vi skal ikke sysselsette et helt byrå, bare løse oppgaven. Vi kommer fra ulike kanter av kommunikasjonsfaget. Det er vår styrke som selskap

MEDIEKUNNSKAP

Når det røyner på, og virksomhetens omdømme er truet, er det mange som tilbyr krisekommunikasjon. Men kommunikasjon i krise blir fort hjelpeløs hvis du ikke baserer den på grunnleggende mediekunnskap. Det høres kanskje ut som et valgfag på ungdomsskolen, men medieforståelsen er svært varierende i både næringslivet og i det offentlige. Vi tilbyr denne kunnskapen før dere eventuelt står i høy sjø. Kall det gjerne en kriseforsikring. 


Kommunikasjonsbransjens mye omtalte medietreninger fokuserer ofte på «avlevering av hovedbudskap», og er for lite opptatt av å svare på spørsmålene som blir stilt. Resultatet blir ofte en serie «papegøye-svar» og «god-dag-mann-økseskaft»-situasjoner, der ledere eller politikere fremstår unnvikende og utydelige, og gjentar seg selv til det kjedsommelige. 


La oss sammen legge lista litt høyere. Det handler om å forstå presseetikk, intervjuteknikk, og å håndtere uønsket oppmerksomhet på en åpen og god måte.

notatblokk siste.jpg
Trollstigen_edited.jpg

STRATEGISK KOMMUNIKASJON

Enten du driver et stort energiselskap, en interesseorganisasjon eller en nisjebutikk på hjørnet, er det en verdifull investering å lage en plan for kommunikasjonen.


God kommunikasjon kommer ikke av seg selv. En målrettet plan – eller en kommunikasjonsstrategi, om du vil – hjelper deg å nå frem med budskapet du ønsker, både internt og ut til omverden. 


Planen sørger for at du ikke setter i gang med masse ulike tiltak for å skape oppmerksomhet, som du i neste omgang ikke vet hvordan du skal følge opp. Men en plan har først verdi når den settes ut i live. Derfor er vi med hele veien.

OPERATIV KOMMUNIKASJON

I din virksomhet kommuniserer dere hver dag. Til kolleger, samarbeidspartnere eller kunder. Det skjer på egne plattformer, i sosiale medier og noen ganger via media, avhengig av rollen dere har i markedet og samfunnet.

Skal dere lykkes med den daglige, operative kommunikasjonen, er det et godt utgangspunkt å ha brukt tid på en strategisk plan. Men når ting skjer raskt, kan man trenge noen å lene seg på. Noen ganger for å få ting gjort, andre ganger for å få nødvendig, faglig motstand. Resultatet blir uansett best når man tar seg tid til å teste ut kommunikasjonen på noen som ser den utenfra, og som bidrar med de kritiske spørsmålene, før dere tar skrittet ut. 

Noen ganger handler vårt bidrag om å forstå hva som skal til for å få den oppmerksomheten man ønsker, andre ganger om å reagere klokt når andre setter premissene, for eksempel pressen.

evaog St.jpeg
_DSC1786.png

STRATEGISK FORTELLING

“Men vi har allerede en strategi”, sier mange. Det er lett å glemme at forretningsstrategiens matematiske språk sjelden begeistrer de ansatte, for ikke å snakke om kundene. Du kan ikke forvente at virksomheten skal klare å gjennomføre en strategi, hvis du selv ikke klarer å beskrive den med entusiasme. Det er her fortellingen om strategien kommer inn i bildet. Sagt på en annen måte:

Mens forretningsstrategien ofte presenteres i power pointen fra helvete, skal den strategiske fortellingen være lett å forstå og skape engasjement. 

En strategisk fortelling gir svar på helt sentrale spørsmål, som: Hva er virksomhetens bidrag til samfunnet? Hva skiller dere fra konkurrentene. Den snakker ikke om omsetningsmålet for neste år, men hvordan dere skal komme dit. Syretesten er at en hvilken som helst ansatt kan kjenne sin rolle i den. Fordi den peker ut en retning, og gir mening til alle små og store arbeidsoppgaver som skal gjennomføres.

Vi hjelper dere med den strategiske fortellingen ved å stille gode spørsmål og finne de riktige ordene. Men like viktig: Vi sørger for at den ikke havner i en skuff på kontoret, men blir synlig ute i verden.

 
portrett2_eva.jpeg

EVA SANNUM

Founding partner

Eva har ledet og drevet prosesser for strategi, konseptutvikling og produksjon av kreative og digitale løsninger i 20 år. Hun har mottatt priser både nasjonalt og internasjonalt for sitt arbeid med kampanjer for private og offentlige virksomheter. Hun har tidligere vært partner i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese og jobbet ti år i Try/Apt Reklamebyrå. Med bakgrunn som både tekstforfatter, kreativ leder og rådgiver, kan Eva gi gode råd til ledere og virksomheter i skjæringspunktet mellom PR og marketing, der altfor mange fremdeles jobber i siloer. Eva var representant for allmennheten i Pressens Faglige Utvalg i 14 år og medlem i Presseforbundets Kildeutvalg i 2019.

SVEIN TORE BERGESTUEN

Founding partner

Svein Tore har jobbet med journalistikk, kommunikasjon og ledelse i over 25 år, og har et sterkt engasjement for presseetikk, mediekunnskap og krisehåndtering. Han har vært rådgiver for private og offentlige virksomheter, politiske partier og organisasjoner og selv vært kommunikasjonsdirektør. Svein Tore har vært en sentral rådgiver i store endringsprosesser der kommunikasjon har vært helt avgjørende, både internt i organisasjonen og eksternt. I den løpende mediehåndteringen er Svein Tore en tilstedeværende rådgiver, som hjelper kunden å se sakene fra mediene og kritikernes perspektiv. Han har undervist ved Institutt for journalistikk og er forfatter av både skjønnlitteratur, sakprosa og fagbøker.

portrett_st.jpeg
Kristine1_edited.jpg

KRISTINE MEEK

Partner

Kristine har lang erfaring fra krysningsfeltet mellom politikk, kommunikasjon og journalistikk. De siste tre årene har hun vært direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet. Der har hun blant annet utviklet ny innsikt, økt Medietilsynets synlighet i media og i digitale kanaler og styrket tilsynets omdømme. Meek har bakgrunn fra Aftenposten, Bellona og Geelmuyden Kiese. I åtte år jobbet hun i Telenor Norge, der hadde hun blant annet ansvaret for å gjennomføre selskapets strategi for samfunnsansvar, før hun ledet avdelingen for eksternkommunikasjon. Kristine har erfaring med endringsprosesser i privat og offentlig sektor, hun har håndtert store og små kriser og trives best når hun kan bidra til å posisjonere selskaper og ledere. Som rådgiver er Kristine kreativ, effektiv og målrettet - med et sterkt samfunnsengasjement.

FRIDA MARIE GRANDE

Rådgiver

Frida Marie kom til Sannum & Bergestuen fra stillingen som SoMe-sjef i Amnesty International Norge. Resultatene hun har oppnådd sammen med gode kolleger i Amnesty, er formidable, både når det gjelder engasjement og spredning av viktig innhold. Fridas kommunikasjon har nådd ut til mennesker verden over, og i Norge har Amnestys tilstedeværelse spesielt på Instragram skapt såpass mye engasjement at andre organisasjoner nå ser til nettopp Amnesty for læring og inspirasjon. Frida har en bachelorgrad i PR og samfunnspåvirkning fra Høyskolen Kristiani og jobbet i Trigger og Släger, før hun tok fatt på organisasjonslivet. Først i Redd Barna og så i Amnesty. Frida er en nysgjerrig rådgiver med hjerte for kommunikasjon som dytter verden i riktig retning. Derfor er hun opptatt av at du må kommunisere på målgruppenes premisser og alltid sette publikum først.

Frida tiltrer 16. august

Bilde%20Frida_edited.jpg
Ruud1_edited.jpg

ØYSTEIN RUUD

Tilknyttet partner

Øystein Ruud er en av landets mest erfarne rådgivere innen selskapskommunikasjon, konseptutvikling og strategiprosesser. Hans kompetanse og strategiske forståelse, blandet med en unik formuleringsevne og kreativitet, gjør Øystein til en svært verdifull resurs for Sannum & Bergestuen i arbeidet med strategiske fortellinger. Øystein har vært med på å bygge opp skandinaviske og internasjonale konsulentorganisasjoner innen kommunikasjon, og har vært rådgiver gjennom mange år for en rekke større konsulentvirksomheter blant annet innen management consulting. Øystein var en av to grundere bak Vardegruppen, med konsulentselskaper innen management consulting, kommunikasjon, IT, design, rekruttering og Lean. Han solgte seg ut i 2018, og flyttet til en herregård i Sverige. Han har siden startet restauranten REST i Oslo og skriver for tiden på sin andre roman.

 

ANDRE TJENESTER

 

FOREDRAG

Hva er det som gjør at de fleste av oss kjenner oss utrygge i møtet med journalister?
Er det frykten for ikke å bli forstått? Er vi redde for å bli fremstilt feil? Eller kan det skyldes at vi vet for lite om hvordan journalister jobber og tenker?  

Vi tilbyr foredrag om mediekunnskap og presseetikk, med utgangspunkt i vår erfaring fra begge sider av mediene: Svein Tore som tidligere journalist og redaktør, Eva som medieobjekt og tidligere medlem av Pressens Faglige Utvalg, Kristine som tidligere journalist og direktør i Medietilsynet.

Skjermbilde 2020-09-15 kl. 14.15.58.jpeg
48382.jpg
A48A3060.jpeg
nationaltheateret.jpeg
St%252520forbereder%252520seg_edited_edi
Skjermbilde 2020-09-15 kl. 19.50.29.png
Kristine_bilde_thumbs up.jpg
Krtistine_bilde_foredrag1.jpg
Skjermbilde 2021-06-02 kl. 10.57.42.png
 

Eva
Eva

Christian
Christian

TUT OG MEDIEKJØR

En podkast om hvordan
journalistikken blir til

Tut & mediekjør er en podkast for deg som er nysgjerrig på hvordan journalistikken blir til. Hva styrer de redaksjonelle avgjørelsene? Hva skjer bak overskriftene? Formålet med podkasten er å øke kunskapen om, og dermed tilliten til, redaktørstyrte medier. Eva og Svein Tore lager podkasten sammen med programleder Christian Lyder Marstrander. Produsert av Lyder Produksjoner.

  

 
e%252525252520%252525252526st%2525252525