top of page

DEN PROFESJONELLE SAMTALEN

I tre år har Svein Tore Bergestuen jobbet med prosjektet "Den profesjonelle samtalen", sammen med Asbjørn Rachlew og Geir-Egil Løken. Det er en fagbok og lærebok som beskriver en metode for intervjuet. Ikke bare de samtalene som heter intervju, men alle samtaler der hensikten er å få så riktig - så pålitelig - så relevant og detaljert informasjon som mulig.

Cover_forside_Den_profesonelle_samtalen_.jpg
Newgen_Model___Banded_Image_2ii.jpg

A RESEARCH-BASED INTERVIEW METHODOLOGY FOR PEOPLE WHO ASK QUESTIONS

When the purpose is to obtain accurate, relevant and reliable information, no professional interpersonal encounter has been subjected to more systematic and critical research than police interviews of victims, witnesses and suspects of crime. Knowledge derived from this research has formed a novel, more effective way to gather information.


The concept is known as Investigative Interviewing, and throughout Interviewing Techniques for Professionals, the authors demonstrate that research-based methodology is applicable and likely to advance professional interviews within a wide range of professions. 

The knowledge underpinning the concept of Investigative Interviewing provides more accurate and reliable information than any other known interview technique. It is founded on interpersonal communication theories and informed by cognitive and social psychology. Equally important, it is designed for practitioners and delivered through a practical model for professional interviewing.

EN FORSKNINGSBASERT INTERVJUMETODIKK FOR ALLE SOM STILLER SPØRSMÅL

Legen samtaler med pasientene sine, journalisten snakker med kilder, barnevernet stiller spørsmål til barn og voksne, og HR-ansatte intervjuer jobbsøkere. Listen er lang over alle som stiller spørsmål i jobben sin.


Denne boken er for alle som ønsker å bli bedre på det. Bedre til å stille spørsmål, og bedre til å gjennomføre profesjonelle samtaler, slik at informasjonen blir mer nøyaktig, mer relevant og mer pålitelig. Kombinert med metodens etiske samtaleprinsipper gir fremgangsmåten et tryggere beslutningsgrunnlag.


Ingen profesjonelle samtaler er underkastet mer kritisk forskning enn politiets avhør av fornærmede, vitner, mistenkte og siktede. Basert på internasjonal forskning, beskriver forfatterne i denne boken den vitenskapelige kunnskapen som ligger til grunn for politiets samtale- og intervjumetodikk, og gir deretter en praktisk steg-for-steg innføring i metoden.


Her får leseren tilgang til de samme verktøyene som er utviklet for politiets etterforskere de siste 30 årene, og som er like relevante for alle som stiller spørsmål i jobben sin.

Den profesjonelle samtalen: Services
bottom of page